Hướng dẫn bảo mật thông tin gmail

Khi mua gmail xong thì bạn cần bảo mật những thông tin sau:

  • Bảo mật thông tin gmail của bạn (Thêm sđt, xác mình 2 bước). Tránh việc bạn bị hack hoặc mất gmail khiến khó khăn trong việc quản lý tài khoản.
  • Bảo mật 2 lớp khi đăng nhập tài khoản. Muốn đăng nhập vào tài khoản phải được xác minh mã gửi về SĐT của bạn hoặc Gmail của bạn. 

Nói chung khi bạn thanh toán mua gmail xong thì bên mình sẽ có hướng dẫn chi tiết!